Comisii de specialitate

1. Comisia pentru programe de dezvoltare economico –socială , buget – finanțe,  agricultură , servicii și comerț ,apărarea ordinii publice ,respectarea drepturilor cetățenilor ,amenajarea teritoriului  și urbanism,administrarea domeniului public si privat al comunei:

Cotorogea Gheorghe – PNL

Nicolaide Marius – PNL

Stanciu Ion-Adrian – PSD

Niță Alexandru – PSD

2. Comisia juridică și de disciplină ,muncă și protecție  socială, protecție copii și tineret ,  situatii de urgență:

Ionică Marius Vasile – PNL

Diaconescu Marinel – PSD

Barcan Marinela – ALDE

3. Comisia pentru activități social –culturale, culte,sport,  învățământ, protecția mediului și turism:

Tutunea Nicolae – PNL

Ciorîcă Ion – PSD

Gheorghe Mihai – PRO ROMÂNIA

Sari la conținut